Disclaimer

!

 • Robberto’s vragen, lessen, workshops, oefeningen, tips, coaching, onderzoeken, experimenten, webteksten, video’s e.d. dienen nooit als vervanging van medische adviezen of onderzoeken. Niets in de artikelen op zijn websites moet je opvatten als suggestie om het gebruik van voorgeschreven medicijnen of medische behandelingen uit te stellen, te stoppen of te verminderen.
 • Robberto is geen: arts, therapeut, genezer, medicijnman, wetenschapper, guru, sifu, uniformdrager, verkoper, allesweter.
 • Robberto is niet erkend, vergoed, of gebonden door een beroepsvereniging, ziektekostenverzekering of overheidsinstantie.
 • Robberto stelt meer vragen dan dat hij antwoorden geeft 🙂
 • Robberto doet geen beloften over, en geeft geen garantie op specifieke resultaten, verbeteringen, genezingen.
 • Robberto aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortkomt uit het gebruik van zijn website, trainingen, workshops, coaching, teksten, video’s, ruimtes, of diensten. Robberto is niet verantwoordelijk voor enige schade die de deelnemer kan lijden door deelname aan de instructies of toepassingen thuis.
 • Als je twijfelt over de geschiktheid van het door Robberto op de website en in zijn lessen aangeboden materiaal: voel altijd zelf continu goed wat wel en niet goed voor je werkt. En overleg eventueel met je arts of therapeut over deelname, toepasssingen en aanpassingen.
 • Iedere lezer of deelnemer wordt geacht van deze disclaimer op de hoogte te zijn en daarmee in te stemmen.

Website disclaimer

 • NEDERLANDS: Alle teksten, illustraties, bestanden en links van deze website zijn zo zorgvuldig mogelijk gemaakt. Maar de maker ervan biedt geen garantie op de nauwkeurigheid, waarde, effectiviteit, actualiteit, volledigheid of nuttigheid ervan. Hij aanvaardt geen aansprakelijkheid van mogelijke onjuistheden van het getoonde. Op deze website gepubliceerde ervaringen of aanbevelingen van deelnemers zijn echt, maar bieden geen garantie op soortgelijke resultaten bij andere deelnemers. Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker, en de maker van www.parQinson.com aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid van links naar andere websites, noch voor de inhoud of toegankelijkheid van de gelinkte websites. De informatie op deze website kan op elk moment wijzigen, zonder voorafgaande berichtgeving. Prijzen en data op deze website zijn onder voorbehoud van type- en programmeerfouten.
 • ENGLISH: While all materials and links to other resources are posted in good faith, the accuracy, validity, effectiveness, completeness, or usefulness of any information herein, as with any publication, cannot be guaranteed. The creator of parQinson.nl and parkinson.chi-kung-training.com is in no way responsible for the correctness of links to other websites, nor for the content of these linked webpages.

Haftungshinweis

 • Haftungshinweis: Der Betreiber von www.parQinson.com is auf keinerlei Weise verantwortlich für die Richtigkeit der Informationen der gelinkten Seiten. Mit Urteil vom 12. Mai 1998 hat das Landgericht Hamburg entschieden, dass man durch die Anbringung eines Links die Inhalte der gelinkten Seiten u. U. mit zu verantworten hat. Dies kann, so das LG, nur dadurch verhindert werden, dass man sich ausdrücklich von diesen Inhalten distanziert. Der Betreiber dieser Website erklärt ausdrücklich, dass er keinen Einfluss auf die Gestaltung und den Inhalt der gelinkten Seiten hat. Deshalb distanziert er sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten Seiten und er sich deren Inhalt nicht zu eigen. Diese Erklärung gilt für alle auf dieser Page und Website angezeigten Links und für alle Inhalte der Seiten, zu denen die hier aufgeführten Links führen.